Facebook

INSPIRATIONSAFTEN OG WORKSHOPS - HJÆLP TIL ARBEJDET MED FRIVILLIGHED

SSF, SdU og SSW inviterer i samarbejde med DGI til tre arrangementer om frivillighed. De har til formål at give inspiration til arbejdet med frivillighed, og at give konkrete værktøjer, der blandt andet motiverer til frivillighed.

Man kan deltage i et eller alle tre arrangementer. Lige som man kan tage til dem i fællesskab - for eksempel som bestyrelse eller som samarbejdsråd - men man kan også godt besøge dem som enkeltperson. Arrangementerne er åbne for alle, der arbejder med frivillighed. Det er gratis at deltage.

De tre arrangementer er følgende:

 

INSPIRATIONSAFTEN

Inspirationsaftenen holdes den 23. maj på Husumhus. Her handler det mest af alt om at få viden om arbejdet med frivillighed. Eksperterne fra DGI kommer i den forbindelse blandt andet ind på, hvad der motiverer til frivillighed samt fakta og myter om det frivillige - og hvordan den viden kan bruges til at arbejde med frivillighed. Det kan for eksempel være, hvordan forskellige livsfaser har indflydelse på, hvordan man engagerer sig. Til det hører også gode råd til, hvordan man kan få flere til at engagere sig.

Inspirationsaften

Torsdag den 23. maj 2024

Husumhus

Start kl. 18:30 med fællesspisning, 19:00 starter arrangementet

WORKSHOP 1 - Køreplan til at finde flere frivillige

I forløbets første workshop kommer deltagerne igennem fem trin til, hvordan foreninger og distrikter kan få fat i flere frivillige. De fem trin går blandt andet ud på, at konkrete behov klarlægges. Der skal i den forbindelse ses på, hvad de frivillige i grunden skal bruges til. Desuden ses der under workshoppen på, hvordan man identificerer potentielle nye frivillige og hvordan man spørger dem, om de vil engagere sig. Til det udarbejdes der konkrete planer.

Workshop 1 - Køreplan til flere frivillige

Torsdag den 30. maj 2024

Husumhus

Start kl. 18:30 med fællesspisning, 19:00 starter arrangementet

WORKSHOP 2 - Bevidst handling gennem frivillighedsstrategi

I den anden workshop får deltagerne en skabelon til en frivillighedsstrategi. Deltagerne får i den forbindelse inspiration til, hvordan der arbejdes med de forskellige elementer i en frivillighedsstrategi. Det vil sige, at der i workshoppen blandt andet ses på den gode velkomst af nye frivillige, anerkendelse og pleje af frivillige. Ydermere ses også på, hvordan man motiverer frivillige og hvordan man får frivillige frem i lyset.

Når deltagerne går fra workshoppen, har de således formuleret deres første dele i en helt egen frivillighedsstrategi, der passer til lige netop deres forening.

Workshop 2 - Bevidst handling gennem frivillighedsstrategi

Torsdag den 13. juni 2024

Husumhus

Start kl. 18:30 med fællesspisning, 19:00 starter arrangementet

TILMELDING til arrangementerne til amtskonsulent Peter Hansen på telefon (+49 4841 2612) eller mail (ph@syfo.de).

På billedet ses Janne Bonde, der er forenings- og kommunekonsulent i DGI Sønderjylland.