Facebook

HUSK I DAG: ÅBENT FORUMSMØDE

I dag (tirsdag den 23. april) holdes næste møde i Det Sydslesvigske Forum. Det bliver anden gang, at forummet mødes siden det blev etableret i 2023.

Programmet indebærer blandt andet en orientering om det danske arbejde lokalt - med udgangspunkt i sekretariaterne i Gottorp og Sydtønder. Desuden kommer der en orientering om Europeada. Men forumsmøder er åbne og uformelle. Formålet er, at der på møderne tages emner op af overordnet karakter, og at alle kan komme med forslag til programpunkter. Repræsentanter fra mindretallets organisationer deltager, men møderne er som beskrevet åbne for alle.

Mødet holdes i dag kl. 18:30 på Flensborghus. Det starter med et mindre traktement - selve mødet starter 19:00.