Facebook

RUND FØDSELSDAG den 21. MARTS med RECEPTION

Sydslesvigsk Forenings generalsekretær Jens A. Christiansen runder de 60 år mandag den 21. marts. I den anledning indbyder SSF alle, der har lyst til at møde fødselaren, til reception på Flensborghus samme dag kl. 16-18:30.

 

UDADVENDT

Jens A. Christiansen blev SSFs myreflittige topadministrator i 2001 og siden i flere sammenhænge også foreningens idémand.

Inden sit venden hjem til Sydslesvig gjorde "Jens A." - født i Flensborg men vokset op i Vejen og Kolding - karriere i Dansk Arbejdsgiverforening, der bl.a. resulterede i en tre års periode som arbejdsmarkeds-attaché ved Danmarks ambassade, dengang endnu i Bonn. Det diplomatisk-politiske rum var derfor ikke noget ukendt land for SSFs udadvendte generalsekretær, da han for en række år siden også blev det danske mindretals repræsentant på SSFs informationskontor på Christiansborg.

 

KOMMUNIKATOR

Uddannet som cand. phil. i Nordisk Filologi fra Københavns Universitet i 1986 og med en udpræget viden om bl.a. uddannelse og kommunikation fra det private erhvervsliv og fra Danmarks Radio samt årene i arbejdsgiverforeningen - plus om mindretals- og grænselands-sammenhænge - er Jens A. Christiansen en efterspurgt foredragsholder syd og nord for grænsen, hvis ellers hans tid tillader det. I en tiårs periode frem til 2013 var han oven i al arbejdsmæssig aktivitet også censor ved handelshøjskolerne i Danmark på det erhvervssproglige område og kommunikation.

 

MERE TIL

Med jobbet som generalsekretær i SSF, i forvejen et virke med masser af møder i Tyskland og Danmark hver eneste dag, fulgte hurtigt andre ansvarsfulde opgaver: Sekretær for Det sydslesvigske Samråd, medlem af Slesvigsk Kreditforenings bestyrelse, medlem af mindretalsunionen FUENs dialogforum ved EU-parlamentet, medlem af den dansk-tyske kommunikationsplatform DialogForumNorden samt tilknytning til det danske mindretals Kontaktudvalg samt Mindretalsrådet i Berlin.

 

Sidst i 2015 udnævnte HM Dronningen Jens A. Christiansen til Ridder af Dannebrog og anerkendte dermed udtrykkeligt dennes indsats for dansk sprog og kultur og på bl.a. det grænseoverskridende dansk-tyske område. For nogle år siden havde Jens A. Christiansen fået tildelt forbundsrepublikkens fortjenstkors. Privat er Skt. Knudsgilde-medlem Christiansen gift og har tre voksne børn.