Facebook

TO LEGATER - KAN SØGES INDEN DEN 1. APRIL

 

BRØDRENE BROUSTs LEGAT

Bestyrelsen for Brødrene Brousts Legat til Støtte for Danskheden i Sydslesvig foretager i løbet af foråret sin årlige uddeling af legatportioner til nationale, kulturelle formål. Legatet, der har hjemsted i København, blev stiftet til minde om bankchef P.C.C. Broust (1841-1920), forpagter F.C. Broust (1843-1925), proprietær A.J. Broust (1847-1947) og Mette Kathrine Broust (1879-1949). Legatet administreres af Grænseforeningen. Ansøgninger sendes til Bestyrelsen for Brødrene Brousts Legat, Grænseforeningen, 1054 København K. Ansøgningerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2016.

 

DE PIPER-BACKHAUSKE LEGATER

Bestyrelsen for De Piper-Backhauske Legater - Fond foretager i løbet af foråret sin årlige uddeling af legatportioner til danske kulturelle formål i Sydslesvig, særligt indenfor områderne kirke, skole og børne-/ ungdomsarbejde. Legatet administreres af Grænseforeningen. Ansøgninger sendes til Bestyrelsen for De Piper-Backhauske Legater - Fond, Grænseforeningen, 1054 København K. Ansøgningerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april 2016.