Facebook

UPDATE FRA SEKRETARIATET

Vi er nu midt i sommeren 2020 og har levet med corona epidemien siden marts måned.

Der er heldigvis kommet lempelser på mange områder hen ad vejen, men stadigvæk er der mange ting, som ikke kan finde sted på grund af den virus, som har taget stor indflydelse på vores liv og hverdag.

Her hos SSF går det langsomt fremad. Kulturafdelingen har for længst omdelt SSF´s teater og koncert brochure i hele Sydslesvig. Lokalt har vi flere børneteater forestillinger for både børnehavebørn og skoleelever på programmet i efteråret, som vi håber kan finde sted planmæssigt. Her skal der også tages hensyn til coronasituationen og det er derfor muligt at der er færre, som kan deltage end hidtil.

Bestyrelserne er så småt begyndt at planlægge deres efterårsprogram og sender invitationer. Som situationen er nu, er vi fortrøstningsfulde over at de kan finde sted.

Vi har nogle enkelte generalforsamlinger, som blev aflyst i vinteren, og som nu er lagt til august. Hohn-Herred holder generalforsamling den 18.8.2020 og Egernførde d. 19.8.2020. Deres medlemmer får invitationerne tilsendt i de nærmeste dage. Også amtet afholder generalforsamling for de delegerede – det er så den 9. september 2020.

Desværre er der dog nogle arrangementer, som stadigvæk ikke kan finde sted eller forløbe som hidtil. Det drejer sig særligt om de større aktiviteter med rigtig mange deltagere. Vi vil derfor gerne ad denne vej informere jer om, at der kan være ændringer og aflysninger forskellige steder lokalt. Kontakt gerne jeres bestyrelse eller sekretariatet, hvis i har spørgsmål.

Sekretariaterne er åbent fra 8.30 – 12.30

Mandag, tirsdag, fredag i Egernførde på telefon 04351 2527 og onsdag og torsdag i Bydelsdorf på telefon 04331 – 4388077.

Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer og håber snart at se jer igen.

Mange hilsner

Dorthe og Shiva