Facebook

BOGSALG PÅ SSF SEKRETARIATERNE:

AF HENRIK BECKER-CHRISTENSEN

forfatter og fhv. dansk generalkonsul i Flensborg

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland

"Erindringerne er en vigtig brik til grænselandets nyeste historie. Det gælder især omtalen af det danske mindretal, de dansk-tyske relationer og den bilaterale forbindelse mellem Danmark og delstaten Slesvig-Holsten."