Facebook

SSF OG CENTRALBIBLIOTEKET FLENSBORG PRÆSENTERER:

 

I KRIG FOR EN FREMMED NATION

TIRSDAG 19. MARTS 2024 KL. 17.00 PÅ FÆLLESBIBLIOTEKET I ECKERNFØRDE, HANS CHR. ANDERSEN WEG 2

Et foredrag om dansksindede mænds kamp i en krig som ikke var deres. Fri entré.

Vi beder om tilmelding ved Kristian Schultz Ehmsen via mail til

keh@dcbib.dk eller på SSF sekretariatet på 04351 2527, rd-eck@syfo.de senest

dagen før.