Facebook

Årsmødeoptog passerer forbi monument og Slesvighus i Slesvig by. Tilskuere ser til fra fortovene. fotograf F. Kruse, Slesvig