Facebook

LÆR DANSK SAMMEN MED DINE BØRN –

Sydslesvigsk Forening Flensborg Amt, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig tilbyder også i 2019 igen i fællesskab de populære familiesprogkurser på Jaruplund Højskole og Christianslyst. Tilbuddet henvender sig til mindretalsfamilier med SSF-medlemskab og børn i de danske dagtilbud og skoler. Tilbuddet er især rettet mod familier og deres børn fra 5 til 12 år.

Datoer og tilmelding: www.voksenundervisning.de/aktuelt/familiesprogkurser