Facebook

ORD AT GÅ PÅ OG NATUR BINGO

Materialet præsenteres under gudstjenesten Skærtorsdag den 1. april kl.17.00 i Tarp Kirke. Herefter vil det være frit tilgængeligt.

Sydslesvigsk Forening (SSF) Flensborg Amt og Ugle Herreds Danske menigheder Tarp, Jaruplund og Vanderup har udarbejdet et inspirationsmateriale, der kan bruges under vandreture. Materialet er udgivet som en folder og kan frit tages i en kasse ved Tarp Danske Kirke, Harkielweg 2. Herfra kan man gå ture af valgfri længde i skoven ved Trene Å og på stierne i i Tarp og indgå i en indre eller fælles samtale. Der lægges op til at voksne, børn, unge og ældre kan gå hver for sig, parvis eller i små grupper. Tekst og billeder lægger op til eftertanke, undren og nysgerrighed under turen. Vi håber at ORD AT GÅ PÅ kan sætte gang i tanker og overvejelser over, hvordan menneskelivets eksistentielle spørgsmål og kristne temaer gensidig belyser hinanden og hvordan disse spørgsmål og temaer, kan få betydning for vort daglige liv.

Der er også fremstillet et NATUR BINGO til børn. Imens børnene finder, det der er på spillepladen, kan de voksne gå og samtale om temaet. Det er også oplagt, at den voksne og barnet kan samtale om det børnene ser og finder.

For at materialet er bredt tilgængeligt også for dem, der går deres daglige gåture i området, har vi valgt at udgive det tosproget (dansk og tysk). Der vil løbende blive lavet nye hæfter med nye ORD AT GÅ PÅ.

Ab Gründonnerstag den 1. April ab 17.30 Uhr.

SSF und Ugle Herreds dänische Gemeinden Tarp, Jarplund und Wanderup möchten dich auf deinem Spaziergang in den Wäldern und den Wegen um die Treene zum Nachdenken und Staunen inspirieren und deine Neugier wecken. Wir haben eine Broschüre ausgearbeitet, die du dir aus einem Kasten bei der Dänischen Kirche in Tarp, Harkielweg 2 frei nehmen kannst. Die WORTE FÜR DEN WEG sollen den Geist und die Gedanken nähren und eine Reflexion dazu anregen, wie sich existenziellen Fragen des menschlichen Lebens und christliche Themen gegenseitig beleuchten und welche Bedeutung diese Fragen und Themen für unser tägliches Leben haben können. WORTE FÜR DEN WEG sind für alle Altersgruppen gedacht: Erwachsene, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen, die gemeinsam gehen, oder Erwachsene allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen. Wir möchten einen Impuls geben für einen inneren und gemeinsamen Dialog, der zu Freude, Lebenslust und Lebensbildung erweckt.

Es liegt auch ein ”Natur Bingo” für Kinder aus. Die Erwachsenen können über das Thema Lebensdeutung und Lebenslandschaft sprechen, während die Kinder das finden, was auf dem ”Natur-Bingo” angegeben ist. Sobald das Kind etwas davon in der Natur gefunden hat, wird es angekreuzt. Es bietet sich an, dass Erwachsene und Kinder über das sprechen, was die Kinder sehen und finden.

God påske og god fornøjelse med ORD AT GÅ PÅ