Facebook

- DET ER VIGTIGERE, AT DER ER AKTIVITETER, END HVEM DER ER ARRANGØR

Kerstin Meinert kunne, da hun 24. august holdt beretning på SSF Ejdersted Amts generalforsamling, ikke give noget bud på en videreførelse af amtet.

- Men det er også vigtigere, at der er aktiviteter, end om de laves af et amt eller et distrikt, sagde hun.

I beretnignen forudså hun, at der næppe ville kunne vælges en amtsformand, og der var da heller ingen kandidater til posten.

Kerstin Meinert blev genvalgt som næstformand, og Andrea Holste, Renate Gebert og Susanne Horn blev valgt som bisiddere.

Deres opgave bliver så at forberede en ekstraordinær generalforsamling.