Facebook

BØRN LAVER BLOMSTER TIL ÅRSMØDE

Børnehaverne i Frederiksstad og Husum tog udfordringen op, da vi bad om blomster til at lave en pynte-happening på Husumhus på årsmødesøndagen. www.facebook.com/ssfhusumamt/posts/240911567819958

Her er det smilende dannebrogsblomster, som børn fra Husum Danske Børnehave har lavet til - måske - Sydslesvigs længste blomsterranke.

Bidrag fra enkeltpersoner er stadig velkomne.