Facebook

HUN VAR SUPPLEANT I SYV MINUTTER

Sandra Fischer blev i aften genvalgt som suppleant til bestyrelsen i SSF Frederiksstad, men nåede kun at være det i syv minutter.

Da mødets dagsorden var afviklet, meddelte nemlig Sina Clorius, at hun ikke ønskede at fortsætte som bisidder, da hun er flyttet til Slesvig, og dermed var Sandra Fischer ikke længere suppleant, men bisidder.

Det var dog aftalt med såvel formanden som suppleanten, at det skulle gå sådan for sig, for bisiddere er ikke på valg i lige år.

Forud for valgene havde Sonja Wulff aflagt beretning, der nok indeholdt en del ærgrelser over aflyste arrangementer, men også glæde over de gennemførte.

Årsmødet i 2021 var blevet gennemført under coronaforsigtige former, der var holdt en grønlangkålsfest, mens det endnu var4 tilladt, og distriktet havde både i '20 og '21 uddelt dannebrogs-bordflag til indskolingseleverne på Hans-Helgesen-Skolen.