Nyheder

Afstemningsmøde i Flensborg.
Afstemningsmøde i Flensborg.
Afstemningsmøde i Flensborg.
Afstemningsmøde i Flensborg.
Afstemningsmøde i Flensborg.
Afstemningsmøde i Flensborg.

Afstemningsmøde i Flensborg

Afstemningsmødet i Flensborg var et af de første arrangementer, der blev ofre for Corona-pandemien i 2020, men mandag aften kunne det så endeligt holdes.
Med stor beklagelse måtte vi dengang for to år siden aflyse, fordi grænsen mellem Danmark og Tyskland var blevet lukket. Og det netop 100 år efter den blev fastlagt. Dermed fik den 14. marts igen historisk betydning for grænselandet.
For 102 år siden var den 14. marts nemlig den dag, da der i 2. afstemningszone var flertal for det tyske tilhørsforhold syd for den nuværende landegrænse. Dermed var den 14. marts på sin vis fødselsdagen for det danske mindretal, som vi kender det i dag.
Det blev der mandag aften mindet om, da der med to års forsinkelse blev holdt afstemningsmøde i Borgerforeningens Kongesal i Flensborg. Den var trods enkelte Corona-betingede afbud godt fyldt, og Kirsten la Cour bød velkommen. Hun er formand for Historisk Samfund Sydslesvigkredsen, som sammen med Borgerforeningen og SSF stod for arrangementet.
Næst i rækken var historiker og fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen. I sit foredrag kom han ind på tiden op til afstemningen den 14. marts 1920 samt selve afstemningen, og hvad det betød for de danskesindede, da det stod fast, at zone 2 ikke blev genforenet med Danmark. For dem var det en sorgens dag, fastslog Henrik Becker-Christensen.
- Men set i bakspejlet gik det danske i Sydslesvig styrket ud af det, sagde historikeren.
Han henviste til, at mange dansksindede forblev i hjemstavnen, hvor de blev aktive og begyndte at stå på egne ben. Organisationer som Den Slesvigske Forening (senere Sydslesvigsk Forening) og Dansk Skoleforening for Sydslesvig blev grundlagt, og man rykkede faktisk lidt tættere på Danmark.
Henrik Becker-Christensen roste den positive udvikling i løbet af 102 år, som blandt andet har ført til enorm anerkendelse på internationalt plan.
Han ville dog ikke sige tillykke med fødselsdagen.
- Til gengæld vil jeg godt sige tillykke med, hvor langt I er kommet, lød det fra Becker-Christensen, hvorpå han takkede mindretallet.
- Jeg beundrer jer for indsatsen, og jeg takker for den.
Efter foredraget var det tid til sønderjysk kaffebord og underholdning ved Boock og Lange Duo.
Aase Abild, formand for Borgerforeningen, rundede aftenen af.