Evaluering af årsmøderne.
Evaluering af årsmøderne.

Evaluering af årsmøderne

Onsdag aften (sidste uge) blev der set tilbage på årsmøderne 2022. Årsmødeudvalget havde inviteret hele mindretallet samt mindretallets organisationer til at komme med tilbagemeldinger, ris og ros samt forslag til de kommende årsmøder i 2023.
Mødet, der blev holdt på Slesvighus, startede med et oplæg af Astrid Detlefsen-Petzold, formand for SSF distriktet på Sild. Astrid berettede om, hvordan mindretallet på øen holder årsmøde i Kejtum. Hun fortalte blandt andet, at man i år var gået nye veje ved at holde mødet udendørs. Det var en stor succes.
Efter oplægget gik forsamlingen straks ind i debatten. Årsmødeudvalgets formand Tim Frogier de Ponlevoy kom hurtigt ind på nogle af de omstridte punkter. Udvalget havde for eksempel bemærket, at salget af t-shirts og plakater ikke var tilfredsstillende. Han spurgte, om markedsføringen havde været god nok?
En af tilbagemeldingerne til det punkt var en kritik af designet samt plakaten. “For mørk”, “for stor”, “med de holstenske farver”, hørte blandt andet til kritikpunkterne.
I diskussionen kom der forslag op om at droppe t-shirten helt. Emnet har ved mange årsmøder været grund til debat, men samtidig har t-shirterne også potentiale til at skabe samhørighed. Derfor blev forsamlingen enige om, at årsmødeudvalget skal gå i tænkeboks, og måske giver de t-shirten en sidste chance.

Gården

Et andet emne, der fyldte meget på mødet, var den nye årsmøde-festival Gården. Den blev af mange betegnet som en kæmpe succes med stort potentiale til at bliver et fast årsmøde-format. Samtidig blev der dog beklaget, at festivalen ikke virkelig var blevet markedsført som årsmøde-arrangement. Mange af deltagerne har nok slet ikke lagt mærke til, at de deltog ved et årsmødearrangement. Der blev også drøftet, hvorvidt festivalen kan ende med at blive en konkurrent til årsmøderne, men samtidig var der enighed om festivalens enorme potentiale. Derfor skal man se på, om der er muligheder for at få den bedre integreret i programmet. På den måde vil den måske kunne udvides til at vare hele årsmødeweekenden.

En manifestation

SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen mindede ved mødet onsdag aften om, at årsmøderne er en manifestation af mindretallets ståsted samt medlemmernes bekendelse. Hyggen og det familiære hører med, og alle er enige om, at den del er enorm vigtig. Men mindretallet burde være interesseret i, at den politiske karakter forbliver. Det ville være trist at skulle undvære politikere fra Danmark, fordi man hellere vil holde familiefester end årsmøder. Samtidig spurgte generalsekretæren, om det muligvis ville øge deltagertallet, hvis friluftsmøderne om søndagen fremover får en hovedattraktion som trækplaster. I Flensborg var der i år koncert med Sigurd Barrett, hvilket fungerede godt.
Årsmødeudvalget takkede for de mange tilbagemeldinger og ideer for de næste årsmøder, som holdes i weekenden den 9.-11. juni 2023.