Nyheder

Generalkonsulens første møde i Hovedstyrelsen.
Generalkonsulens første møde i Hovedstyrelsen.
Generalkonsulens første møde i Hovedstyrelsen.
Generalkonsulens første møde i Hovedstyrelsen.
Generalkonsulens første møde i Hovedstyrelsen.

Generalkonsulens første møde i Hovedstyrelsen

Tirsdag aften holdt SSFs Hovedstyrelse møde på Jaruplund Højskole. Mødet var en premiere for Annette Lind, Danmarks nye generalkonsul i Flensborg. Hun tiltrådte den 1. marts, og hendes første møde i Hovedstyrelsen bød på alt, hvad der hører til i SSF.
Mødet startede med fællesspisning, en sang og en omfattende dagsorden. Inden forsamlingen tog hul på den, fik generalkonsulen en præsentation af Hovedstyrelsens medlemmer og af arbejdet på Højskolen. Sidstnævnte stod lærer Jonas Voss for.
Selve dagsordenen bød på den obligatoriske beretningen fra formanden. I den kom Gitte Hougaard-Werner blandt andet ind på et møde mellem ledelserne af SdU, Skoleforeningen og SSF.
Ifølge SSF-formanden var mødet positivt og åbent, og der var enighed om at ville styrke den gensidige information og dialog. På samme måde var der enighed om at man i fællesskab vil fremme fokus på dansk sprog og kultur samt skabe en bedre mindretalsforståelse.
I den forbindelse etableres en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra hver organisation samt forvaltningscheferne. De skal se på, hvordan samarbejdet med henblik på en endnu bedre omsætning af organisationernes formål og mission med målet at sikre de unges - og forældrenes - viden og indsigt for bedre at kunne identificere sig som værende en del af det danske mindretal i Sydslesvig kan udvides.
 

Årsmødeplakat
Hovedstyrelsesmødet bød desuden på et særligt højdepunkt. Det var nemlig på tide at afsløre årsmødeplakaten 2024. Det gjorde Tim Frogier de Ponlevoy, formand for årsmødeudvalget. Plakaten er præget af mottoet „Sydslesvig kommer i mål“ og af mindretallenes EM i fodbold, Europeada, der spilles i grænselandet til sommer. Derfor bliver der heller ikke nogen egen årsmødetrøje i år. Den erstattes af landsholdstrøjen (se artikel på side 1).


Debat
Generalkonsulen fik afslutningsvis også en lille smagsprøve af en typisk sydslesvigsk disiplin - debatten. Den handlede denne gang om, hvorvidt man skal have et overordnet koncept til belønning af distrikter, der er gode til at skaffe nye aktive medlemmer. Anne Mette Jensen, næstformand i Rendsborg-Egernførde Amt, kom med forslaget. Hun fremhævede distriktet Rendsborg By, der har formodet at få 98 nye medlemmer. Det kunne man belønne, mente hun og pegede på, at andre organisationer gør netop det.
På den anden side argumenterede Lars Petersen, amtskonsulent i Sydtønder, at ikke alle distrikter har mulighed for at skaffe så mange nye medlemmer. Forsamlingen blev efterfølgende enige om, at emnet tages op som selvstændigt punkt på et senere tidspunkt.