Facebook

Den dansk-tyske mindretalsmodel nomineret til UNESCOs liste over immateriel kulturarv

 

Joy Mogensen har sammen med Michelle Müntefering, tysk viceminister for international kulturpolitik, underskrevet ansøgningen om at nominerer det fredelige samliv i det dansk-tyske grænseland til UNESCOs register over god sikringspraksis.

 

I dag har UNESCO modtaget ansøgningen.

 

Den dansk-tyske mindretalsmodel anses som et forbillede for fredeligt samliv. Derfor er Danmark og Tyskland gået sammen om at få modellen optaget i UNESCOs register.

 

Kulturminister Joy Mogensen fremhæver:

”Det dansk-tyske grænseland er et helt unikt eksempel på, hvordan to landes befolkninger har kunnet leve i fredelig sameksistens på trods af skiftende grænsedragninger. Jeg er glad for sammen med den tyske viceminister for international kulturpolitik at kunne indstille ’Den dansk-tyske minoritetsmodel – en ramme for fredelig sameksistens i en kulturel mangfoldig region’ til optagelse i UNESCOs register over gode sikringspraksisser.

 

Det har dog kun været muligt takket være en stor indsats fra mindretallene i grænseregionen, som har lagt mange kræfter i samarbejdet, og jeg er glad for, at Danmark og Tyskland er blevet enige om at stå bag ansøgningen til UNESCO.”

 

Den mellemstatslige UNESCO-komité for beskyttelse immaterielle kulturarv afgør i slutningen af 2021, om den dansk-tyske ansøgning fører til optagelse.

 

Foto: Kulturminister Joy Mogensen (af Kristian Brasen)

 

Læs mere:

syfo.de/news/detail/den-dansk-tyske-mindretalsmodel-nomineret-til-unescos-liste-over-immateriel-kulturarv