Facebook

DANEVIRKE FÅR NYT MUSEUM

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal stiller 60 mio. kr. til rådighed til opførelse af et moderne, prægnant museum på 2000 kvm. ved Danevirke i Sydslesvig. Augustinus Fonden bidrager med 13. mio. kr. til etablering af en ny museumspædagogisk tidssvarende udstilling af oldtidsmindet. Museet bygges af SSF.

Projektet indebærer et samarbejde mellem Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig- Holsten. De støtter driften af det nye museum med hver 1. mio. kr. pr. år. Sikring af driftstilskuddet var en forudsætning for fondenes donationer.

Læs mere her:

syfo.de/news/detail/danevirke-faar-nyt-museum