Facebook

MINDRETALLET ER MED TIL AT SENDE ET KLART SIGNAL

SSF, der er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation, holder sig normalt fra politiske statements, når det ikke berører mindretallet henholdsvis mindretalsrettigheder direkte. Men den ekstreme højrefløjs fantasier om et regimeskifte i Tyskland, kommer til at berøre alle landets beboere - også de nationale mindretal. Derfor fastslår SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen, der deltog ved demonstrationen i Flensborg:

- SSF og det danske mindretal hviler på en klar holdning til demokrati, retsstatsprincipper, folkeret og menneskerettigheder, der udgør grundlaget for vores mindretalspolitiske selvforståelse og virke – såvel indadtil som udadtil (FUEN, Mindretalsrådet osv.). Vi har her at gøre med demonstrationer på tværs af alle demokratiske partier, hvor bekymringen over og modstanden mod den stærkt højreradikale samfundspolitiske udvikling i Tyskland, delvist iklædt nazistisk tankegods, synliggøres. Der er tale om et forsvar for overordnede demokratiske og humanistiske principper, som SSF og mindretallet selvfølgelig kun kan være med til at forsvare. Og det gør vi jo i mange sammenhænge hver dag. Vore egne mindretalsrettigheder hviler på disse forudsætninger, der sikrer anerkendelse, ligestilling og frisind. Derfor skal vi her sende et klart signal.

Læs mere på SSF hjemmeside - eller i den digitale udgave af Ugeavisen Sydslesvig:

SSF: syfo.de/news/detail/mindretallet-er-med-til-at-sende-et-klart-signal/new65b10140b81f4605440904

Ugeavisen: ugeavisen-sydslesvig.de/wp-content/uploads/2024/01/20240125.pdf